Andrzej SP5BTN

Koszt prenumeraty rocznika 2018 Dubusa wynosi 85 zł.
W tej samej cenie można także nabyć poprzednie roczniki, czyli 85 zł za każdy rocznik archiwalny.
Koszt wydawnictwa Technik wynosi 95 zł.

Wpłaty za prenumeratę, poprzednie roczniki i wydawnictwo Technik można sumować i dokonywać jednym wspólnym przelewem.
Mam prośbę o potwierdzanie wpłat e-mailem wysłanym na adres: sp5btn@gmail.com i wyraźne określanie co podlega zamówieniu oraz kto zamawia.
Nazwisko odbiorcy i adres wysyłkowy potrafią się różnić od danych płatnika i często wynikają z tego błędy w wysyłkach, dlatego jeszcze raz proszę o jednoznaczne informacje teleadresowe.

Konto, na które należy wpłacać pieniądze:
25 1240 6074 1111 0000 4999 3400
Andrzej Walczyk, 04-027 Warszawa, ul. Międzyborska 55 m 1

Przypominam, że prenumeratą Dubus'a
zajmuję się społecznie, wyłącznie na
warunkach towarzyskich, kontynuując
pracę mojego znakomitego poprzednika,
Andrzeja SP1JX (silent key).
W związku z tym nie mam prawa
wystawiać rachunków, faktur, etc.
Wszystkie zgromadzone środki płatnicze
odsyłam wprost do wydawcy pisma.

Andrzej SP5BTN

Strona główna Dubusa